tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenie OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku reguluje zakres ubezpieczenia OC. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jest ono jednolite. Powyższa ustawa jest jednolita dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce. Dzięki temu ubezpieczeniu bezpośredni sprawca szkody NIE ponosi żadnych bezpośrednich kosztów naprawy danej szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń.

Pamiętaj, że przy zawieraniu tej polisy w innym zakładzie ubezpieczeniowym niż do tej pory musisz wypowiedzieć starą polisę. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku reguluje dokładne terminy oraz zasady wypowiadania polis OC. Jeśli nie będziesz przestrzegał wskazanych terminów może dojść do sytuacji, w której Twój pojazd będzie ubezpieczony podwójnie u dwóch różnych ubezpieczycieli. Dostarcz swoje wypowiedzenie polisy OC do zakładu ubezpieczeń w formie pisemnej.

 

Zobacz także:

  • Ubezpieczenie OC ogólne
  • Ubezpieczenie OC pracodawcy
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika
© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o