tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenie Assistance

Jest to ubezpieczenie świadczące pomoc w przypadku stłuczki naszego pojazdu bądź jego nagłej awarii. Najczęściej jest to odholowanie tego pojazdu w kierunku najbliższego zakładu naprawczego. Dodatkowo zapytaj o auto zastępcze na czas naprawy bądź naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, nocleg ubezpieczonych lub kontynuowanie swojej podróży środkiem zastępczym.

Rodzaj danego ubezpieczenia komunikacyjnego decyduje o zakresie ochrony, jaką dana polisa obejmuje. Pamiętaj, że suma tego ubezpieczenia zależna jest od polisy, jaką wybierzesz i ustalana jest indywidualnie z wyjątkiem OC – tam minimalną stawkę ubezpieczenia narzuca nam ustawa. Umyślne wyrządzenie szkody, jazda pod wpływem alkoholu bądź narkotyków i innych środków odurzających, jazda pojazdem kradzionym oraz jazda bez uprawnień do kierowania pojazdem – to wszystko są przestępstwa i zwalniają one ubezpieczyciela od ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z wyżej wymienionych powodów.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o