tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco służy ochronie naszego samochodu w przypadku jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z:

- innym pojazdem,

- osobą,

- zwierzęciem,

- przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu.

Zapytaj również o dodatkową ochronę obejmującą:

- działanie osób trzecich jak np. włamanie,

- uszkodzenie lub utrata samochodu wskutek zdarzeń losowych: pożar, powódź itp.

Zwróć uwagę na to, co podpisujesz. Zakres ubezpieczenia Autocasco jest szczegółowo opisany w ogólnych warunkach naszego zakładu ubezpieczeniowego. Przed zawarciem umowy dokładnie się z nim zapoznaj. W czasie zawierania polis AC występuje wiele przeoczeń, na które warto byś zwrócił swoją uwagę. Należą do nich wprowadzone udziały własne, wprowadzona amortyzacja części, franszyzy redukcyjne, pominięcie ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o